Dodatkowe informacie

Regulamin

Regulamin Szkoły Narciarskiej

                          

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Szkoły Narciarskiej jest zapoznanie się oraz akceptacja wszystkich punktów. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

 1. Każdy klient wykupujący lekcje zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Lekcje na terenie ośrodka „KASINA-SKI” mogą być prowadzone wyłącznie przez instruktorów Szkoły Narciarskiej „KASINA”.
 3. Rezerwacji zajęć można dokonywać telefonicznie, osobiście w biurze szkoły lub online na stronie www.kasinaski.pl/szkoła-narciarska. Rezerwując lekcje online wymagana jest wpłata bezzwrotnego zadatku.
 4. Cena lekcji nie zawiera opłat za korzystanie z wyciągów przez klientów. Przed rozpoczęciem lekcji należy w kasie ośrodka narciarskiego uiścić opłatę za karnet.
 5. Cena lekcji obejmuję naukę oraz korzystanie z wyciągu dla instruktora.
 6. Czas trwania lekcji wynosi 55 minut. ( 2h=110 min, 3h=165 min). Czas lekcji rozpoczyna się i kończy w biurze szkoły narciarskiej lub we wcześniej ustalonym miejscu.
 7. Klient jest zobowiązany stawić się na lekcję w wyznaczonych godzinach oraz w wyznaczonym miejscu, opóźnienia z winy klienta działają na jego niekorzyść. Miejsca spotkań to: biuro szkoły narciarskiej.
 8. W sytuacji, gdy Klient spóźni się na opłaconą lekcję, nie ma możliwości przedłużania straconego czasu. Zajęcia zostaną przeprowadzone do godziny wcześniej zarezerwowanej.
 9. Lekcja zakupiona w szkole nie podlega zwrotowi. Zwrot, lub przeniesienie na inny termin, przysługuje jedynie w przypadku, gdy nieczynne są wszystkie wyciągi narciarskie, lub szkoła nie może zrealizować zlecenia. Należność za lekcje zarezerwowane a nieopłacone należy uregulować minimum 25 minut przed rozpoczęciem lekcji, w innym wypadku rezerwacja może zostać anulowana. W przypadku korzystania z pakietów, opłata za pakiet pobierana jest z góry.
 10. Zwrot za lekcje opłacone lub zmiana terminu lekcji są możliwe minimum 120 minut przed planowanym rozpoczęciem szkolenia.
 11. Opłata za lekcje które nie odbyły się z winy kursanta nie podlega zwrotowi.
 12. W przypadku nagłej niedyspozycji instruktora zadeklarowanego do prowadzenia zajęć, w miarę możliwości zostanie on zastąpiony innym, aby zajęcia mogły się odbyć planowo. W przypadku braku możliwości zastępstwa, zostanie ustalony nowy termin zajęć lub też będzie możliwa rezygnacja z nich.
 13. Udział w zajęciach „Przedszkola Narciarskiego” i „5 Dniowa Szkoła Narciarska” podlega wcześniejszym zapisom  i  wpłaceniu bezzwrotnego zadatku.
 14. W przypadku nie stawienia się kursanta na zajęcia pakietowe lub zajęcia „Przedszkola Narciarskiego” i „5 Dniowa Szkoła Narciarska”  , opłata za stracone zajęcia nie podlega zwrotowi. Nie ma również możliwości przedłużenia kursu o stracony dzień.
 15. Z uwagi na bezpieczeństwo uczących oraz instruktorów szkoła może odmówić prowadzenia lekcji w przypadku, gdy klient jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takim przypadku nie przysługuje klientowi zwrot pieniędzy za zamówiona lekcję.
 16. Każdy uczeń do 14 roku życia jest zobowiązany do noszenia w czasie jazdy na stoku kasku ochronnego. Instruktor przez wzgląd na bezpieczeństwo uczących się może odmówić prowadzenia lekcji.
 17. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w zajęciach tylko za wiedzą i zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 18. Obowiązkiem rodzica lub opiekuna jest odebranie punktualnie dziecka po skończeniu zajęć.
 19. Szkoła nie odpowiada za jakość sprzętu klienta. W przypadku awarii sprzętu klienta podczas lekcji, nie przysługują żadne roszczenia.
 20. Szkoła wraz z instruktorem nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione na zdrowiu bądź sprzęcie w czasie trwania lekcji wynikających z nie podporządkowania się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 21. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem.
 22. Szkoła narciarska nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za klientów, którzy nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.
 23. Szkoła nie odpowiada za kontuzje ani nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 24. Klient powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC i NW 
 25. Sprawy, które nie są objęte niniejszym Regulaminem są regulowane bezpośrednio przez właściciela szkoły, który zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 26. Klienci szkoły KASINA wyrażają zgodę na przetwarzanie i administrowanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności

I. Informacje ogólne

 • Szkoła Narciarska KASINA prowadzona jest przez Kacper Pala z siedzibą w miejscowości Skrzydlna 266, 34-625 Skrzydlna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 737-222-33-26.
 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych jest "Szkoła Narciarska Kacper Pala" z siedzibą w miejscowości Skrzydlna 266.
 • Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
 • Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").
 • Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego;
 • Użytkownik na potrzeb niniejszej polityki prywatności rozumiany jest też jako Usługobiorca.

II. Informacje w formularzach.

 • Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 • Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 • Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 • Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 • Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

III. Informacja o plikach cookies.

 • Serwis korzysta z plików cookies.
 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 • Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 • Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 • W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 • Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 • Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 • Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 • Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 • W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

IV. Logi serwera.

 • Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 • Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • Informacje o adresie IP.
 • Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 • Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

V. Udostępnienie danych.

 • Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 • Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 • Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

VI. Zarządzanie plikami cookies

 • Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www

W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:

Podpisz
Kliknij aby podpisać
Get a better browser, bro.
wyczyść i podpisz jeszcze raz